qzgx.net
当前位置:首页 >> 710 2列式计算 >>

710 2列式计算

(1)2 3 +7 10 -5 6 =41 30 ?5 6 =8 15 答:这个数是8 15 .(2)19 20 -(2 5 +3 8 )=19 20 -31 40 =7 40 答:差是7 40 .

(1)710*9=6390,答:它们的积是6390.(2)8*25=200,答:和是200.

(1)7 10 -(1 4 +2 5 ),=7 10 -13 20 ,=1 20 ;答:差是1 20 .(2)解:设个数是x,由题意得:9 14 -(x-1 2 )=2 7 , x-1 2 =9 14 -2 7 , x-1 2 =5 14 , x=6 7 ;答:这个数是6 7 .(3)解:设个数是x,由题意得:7.5x-3x=49.5, 4.5x=49.5, x=11;答:这个数是11.

试题答案:解;(1)1-(15 16),=1-1130,=1930;答:差是1930.(2)710-215 12,=2130-430 1530,=1615.答;和是1615.

176除以2列式计算=176÷2=88

(1)(4 5 +1 4 )÷7 3 +7 10 =21 20 *3 7 +7 10 =9 20 +7 10 =23 20 答:结果是23 20 .(2)(102-4)÷7 10 =98*10 7 =140答:这个数是140.

710÷78列竖式计算如下约等于9.1

注意:6.71除2.2就是2.2除以6.71.又因为 2.2÷6.71=220÷671 所以 2.2÷6.71的竖式计算可以用 220÷671的竖式来计算的 .如图:

三百二十四除以2列式计算怎么写324÷2=162 验算:162*2=324

竖式计算10.6÷2=5.3 5.3 2)10.6 10 6 6 0

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com