qzgx.net
当前位置:首页 >> 乃的所有意思 >>

乃的所有意思

含义:才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.是,为:~大丈夫也.竟:~至如此.于是,就.乃,读音:[ nǎi ] 笔画:2画.部首:丿.组词:乃父、乃祖、乃今、乃者、乃若、乃尔、乃遂、乃其、 乃是.组词解释:这是我的父亲.造句:若内心常怀着罪恶感,放不下,此乃是修行上最大的障碍.来书所谓欲使后人见其不忘乎善,此乃世人之私心也.前世俊士,立功垂名,图画於殿阁宫省,此乃国之大宝,亦无价矣.

乃nǎi 中文解释 - 英文翻译 乃的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 部首笔画 部首:丿 部外笔画:1 总笔画:2 五笔86:ETN 五笔98:BNT 仓颉:NHS 笔顺编号:53 四角号码:17227 Unicode:CJK 统一汉字 U+4E43 基本字义 1. 才:今~

◎ 乃 、乃 nǎi 〈代〉 (1) 你,你的 [your] 余嘉乃勋.《左传僖公十二年》 几败乃公事.《汉书高帝纪上》 谁谓乃公勇者?《史记淮南衡山传》 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁(父亲).陆游《示儿》 (2) 又如:

“我”的意思..

你的

【乃】:金文,篆书字形像气从口中出来困难的样子.均为【象形】.本义:困难.【假借】:①是:失败乃成功之母.②竟:乃至于此.③于是:因山高峻,乃在山腰休息片刻.4才:吾求之久矣,今乃得之.⑤你,你的:乃兄|乃父|乃翁

基本字义 1. 才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”. 2. 是,为:~大丈夫也. 3. 竟:~至如此. 4. 于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”. 5. 你,你的:~父.

乃的用处不同,意思也不同,单一个乃字,可以理解为“是”,古代没有“是”这个字,通常都说“此乃”,就是“这个是XX”,举例:此乃万全之计

有.在上面这段文字中,有“于是”的意思.此外还有: ◎ 乃 nǎi 〈动〉 (1) 是,就是 [be] 以其乃华山之阳名之. 宋 王安石《游褒禅山记》 吾乃与而君言,汝何为者也?《史记平原君虞卿列传》 (2) 又如:真乃英雄好汉;失

“乃心”这个词普通话中没有,这是大同方言,最约摸(约摸:大同方言,意思是“接近”或“差不多”)的意思就是“亲爱的或宝贝或可爱”,但是要比这两个词还要感情深你可以喊女朋友,说“乃心”,意思就是亲爱的,如果没有女朋友,那你就是爸爸妈妈的“乃心”,意思就是宝贝,如果在乃心前面加上一个字的话,大同人讲话(讲话:大同方言,意思是“说”),“卡乃心”,“卡”也是大同方言,意思是“非常”,“卡乃心”意思就是“非常可爱”回答完毕

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com