qzgx.net
当前位置:首页 >> 跟凡字有关的词语 >>

跟凡字有关的词语

凡的成语:凡百一新凡才浅识凡夫肉眼凡夫俗子凡偶近器凡圣不二凡事预则立,不预则废凡事豫则立,不豫则废凡胎肉眼凡胎俗骨凡胎浊骨凡胎浊体凡桃俗李百凡待举超凡出世超凡入圣超凡脱俗出凡入胜发凡举例发凡起例发凡言例革凡成圣革凡

超绝非凡 自负不凡 〖解释〗自恃高明,不同寻常. 肉眼凡夫 〖解释〗肉眼:佛经中说有,天、肉慧、法佛五眼,肉眼为肉身之眼,也泛指俗眼;凡夫:指凡人.指尘世平常的人. 器宇不凡 〖解释〗器宇:指仪表,气度.不凡:不平凡,不寻

凡尘、 凡俗、 凡间、 是凡、 凡响、 凡是、 凡心、 思凡、 超凡、 凡例、 凡人、 举凡、 凡庸、 凡夫、 不凡、 但凡、 发凡、 下凡、 凡体、 凡器、 凡此、 凡吏、 凡胎、 据凡、 凡驽、 凡材、 凡聋、 凡流、 都凡、 凡俚、

带有凡字的词语 凡尘、不凡 凡俗、是凡 凡间、凡响 超凡、凡心 凡人、思凡 凡是

超凡脱俗

凡是 非凡 凡人 一表非凡 下凡 不凡 不同凡响 不知凡几 世凡 丰标不凡 临凡 举例发凡 举凡 举止不凡 仙凡 但凡 入圣超凡 凡下 凡世

自命不凡、 不同凡响、 不凡、 凡夫俗子、 器宇不凡等.

发凡起例、超凡入圣、袭凡蹈故、肉眼凡夫、凡桃俗李、志趣不凡、气宇不凡、不知凡几、品貌非凡、举止不凡、凡夫肉眼、发凡言例、不同凡响、肉眼凡胎、凡胎肉眼、出凡入胜、凡胎浊体、自命不凡、自负不凡、百凡待举、凡百一新、抱负不凡、超凡出世、前目后凡、吐属不凡、凡夫俗子、热闹非凡、气势非凡、浊骨凡胎、浊质凡姿仪表不凡、器宇不凡、革凡成圣、卓荦不凡、起例发凡、凡圣不二、出世超凡、常鳞凡介、气度不凡、楚楚不凡、革凡登圣、凡胎浊骨、一表非凡、凡偶近器、磊落不凡、丰标不凡、器宇非凡、发凡举例、入圣超凡、素门凡流、凡才浅识、举例发凡、越凡遗世、凡事预则立,不预则废

凡的成语有哪些成语大全 热闹非凡、发凡言例 发凡起例、不知凡几 常鳞凡介、肉眼凡胎 凡桃俗李、起例发凡 凡事预则立,不预则废、吐属不凡 革凡成圣、超凡入圣 素门凡流、凡圣不二

举止不凡 举动不平凡.形容人的行为动作非同一般,与众不同. 出处:清壮者《扫迷帚》第五回:“昨见二君举止不凡,询及栈主,始知兄即吴江卞某,此弟生平最敬佩的人,敢问此位名姓?” 磊若不凡 心胸坦荡,不同凡响. 出处:《太

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com