qzgx.net
当前位置:首页 >> 《学弈》 >>

《学弈》

一、《学弈》译文:弈秋是全国擅长下棋的人.让弈秋教导两个人下棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心想着有大雁将要飞来,想要取来弓箭将它射下来.虽然他们二人一起学习下棋,但后

【原文】 学弈 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?曰:非然也. 【译文】 弈秋是全国最会下棋的人.

【原文】 学弈 《孟子》弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?吾曰:非然也.【译文】 弈秋是全国最会下棋的人.让弈秋教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它.这样,虽然他同前一个人一起学习,却学得不如前一个.能说这是他的聪明才智不如前一个人吗?我说:不是这样的.

1 文言文两则 一、教材解读 1.课文简说. 这两篇文言文的内容都是中国古代故事,内容和道理比较适合学生的认知水平,文中所蕴涵的古人的思想能给学生以积极的引导. 《学弈》选自《孟子告子》.文章先写弈秋是全国最善

《学弈》解释 弈秋是全国的下棋高手.他教导两个学生下棋,其中一个学生非常专心,只听弈秋的教导;另一个学生虽然也在听弈秋讲课,心里却一直想着天上有天鹅要飞过来,想要拉弓搭箭把它射下来.虽然他俩在一块儿学习,但是后一个同

【原文】弈秋,通国之善弈也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听; 其:他,指后一个人.然:这样.《学弈》选自《孟子告子》.孟子(公元前372前289

通过弈秋教两个人学下棋的事,说明了做事要专心致志,不能三心二意的道理. 原文: 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?曰:非然也. 大意: 弈秋,是全国最擅长下棋的人.一次,弈秋教两个人下棋,其中一个人聚精会神,专心致志地听弈秋的教导;另一个人虽然也在听,但是一直想着天上会有天鹅飞来,想要拉弓搭箭把它射下来.虽然两人在一起学棋,但后者却不如前者学得好.难道是因为他的智力不如前一个人吗?回答说:不是这样的.

最佳答案【学弈】 原文】 学弈 《孟子告子》 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟(wei)弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄(hu)将至,思援弓缴(zhuo)而射之.虽与之俱学,弗(fu)若之矣(yi).为

学弈 选自《孟子子》今夫弈之为数,小数也;不专心致志,则不得也.弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若知矣.为是其智弗

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com